نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرزند من آرشیو برنامه ای

شنبه 29 شهریور 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

چگونه به فرزند نوجوانم درباره پیامدهای رفتارش آگاهی دهم؟
با حضور خانم دكتر نسرین جعفری كادیجانی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو