نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

شنبه 29 شهریور 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 51 دقیقه

اخبار بین الملل- هجمه اپوزسیسون داخلی به حجاب، حجت قرار دادن نظر آقازاده ها و مراكز نظر سنجی وابسته به غرب- نشانه های شكست آمریكا در 20 سپتامبر، آیا مكانیسم ماشه فعال می شود؟ افزایش نفرت عمومی و حملات علیه نظامیان آمریكا در عراق- با سخنگویان: برنامه ها و فعالیتهای سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با خانم حسنیه سادات شبیری(گوینده اخبار بین الملل)، خانم دكتر لاله افتخاری(مسئول هیئت اندیشه ورز قرآنی بانوان كشور و نماینده ادوار مجلس)، سیدجلال فیاضی(كارشناس مسائل سیاسی)، دكتر هادی محمدی(كارشناس مسائل سیاسی) و اسماعیل مهدی پور(مدیركل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و لوازم پزشكی سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو