نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبا پلیس آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

مسابقه ای با هدف مرور قوانین و مقررات مختلف در جامعه و بیان توصیه‎های ایمنی بصورت طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو