نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت: 10:20 | مدت: 40 دقیقه

اوضاع بازار پوشاك و لوازم خانگی ارزان قیمت- ممنوعیت واردات در برندهای خارجی رونق این بازار رو بیشتر كرده است.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو