نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

هوش و عوامل زیستی
با حضور دكتر كامران شیوندی(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو