نسخه آرشیو پخش آرشیو

مثل ساعت آرشیو برنامه ای

جمعه 2 آبان 1399 ساعت: 15:00 | مدت: 30 دقیقه

حواشی و مشكلات پیش روی جهش تولید با نگاهی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو