نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبا چی میگه آرشیو برنامه ای

جمعه 9 آبان 1399 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

آیتم های مختلف طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو