نسخه آرشیو پخش آرشیو

بخوان به نام پروانه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت: 21:00 | مدت: 1 ساعت

ویژه ولادت حضرت رسول ص و امام جعفر صادق ع
تهیه كننده :خانم عموزاده\r\nگوینده :امین بختیاری – نسرین زارع\r\nنویسنده : مهدیه تقی زاده و امین بختیاری\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو