نسخه آرشیو پخش آرشیو

حلقه گمشده آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت: 23:10 | مدت: 45 دقیقه

همسرم مدام در گذشته سیر میكند
با حضور خانم دكتر مظفری(جامعه شناس) و خانم دكتر فاطمه علیزادگانی(جامعه شناس) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو