نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت\r\n
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو