نسخه آرشیو پخش آرشیو

یك روز یك كتاب آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت: 13:45 | مدت: 15 دقیقه

معرفی و بازخوانی بخش‌هایی از كتاب: پیش نویس‌های زندگی، نویسنده: كلود اِستِینِر، مترجم: علی بابایی زاد \r\n
با حضور خانم سارا منصفی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو