نسخه آرشیو پخش آرشیو

یاد یاران(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت: 04:45 | مدت: 15 دقیقه

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی \r\n
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو