نسخه آرشیو پخش آرشیو

داستان ها و آدم ها آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت: 19:10 | مدت: 50 دقیقه

معرفی و بازخوانی داستان كوتاه: یادداشت‌های یك استعداد درك نشده
با حضور خانم دكتر ابریشمی(روانپزشك و پژوهشگر سلامت جنسی)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو