نسخه آرشیو پخش آرشیو

كارگاهی برای زندگی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت: 14:05 | مدت: 45 دقیقه

آیا می‌توانیم خشم خود را كنترل كنیم؟
با حضور دكتر سعید بهزادی فرد(روانشناس) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو