نسخه آرشیو پخش آرشیو

نفس دوم(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت: 09:10 | مدت: 45 دقیقه

در زمان شیوع كرونا و قرنطینه، چگونه آمادگی بدن خود را حفظ كنیم؟
با حضور خانم دكتر فاطمه اجتهادی(متخصص پزشكی ورزشی) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو