نسخه آرشیو پخش آرشیو

گل، یا پوچ(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آذر 1399 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

من همراه خوبی برای همسرم نبودم
با حضور خانم دكتر روژان مظفری(جامعه شناس) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو