نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 11 آذر 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

افرادی با هوش موسیقایی چه ویژگی‌هایی دارند؟ و در چه حرفه‌ای موفق هستند؟\r\n
با حضور دكتر صابر عبدالملكی(دكترای برنامه ریزی درسی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو