نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 18:35 | مدت: 25 دقیقه

باورهای نادرست درباره هوش\r\n
با حضور دكتر صابر عبدالملكی(دكترای برنامه ریزی درسی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو