نسخه آرشیو پخش آرشیو

دیده بان آرشیو برنامه ای

جمعه 28 آذر 1399 ساعت: 20:05 | مدت: 25 دقیقه

شفافیت مالیات بر ثروت CGT
كارشناس: علی ملك زاده(كارشناس مالیات)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو