نسخه آرشیو پخش آرشیو

فقه پویا آرشیو برنامه ای

دوشنبه 8 دی 1399 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

مباحث فقهی و حقوقی پیشگیری از كرونا و درمان آن
محمدجواد طوسی(تهیه كننده) و محمدجواد عابدینی(گوینده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو