نسخه آرشیو پخش آرشیو

دیده بان آرشیو برنامه ای

جمعه 19 دی 1399 ساعت: 20:05 | مدت: 25 دقیقه

شفافیت در بودجه(قسمت دوم)
كارشناس: محمدهادی زرافشان(كارشناس اقتصادی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو