نسخه آرشیو پخش آرشیو

چشمه بی پایان آرشیو برنامه ای

شنبه 27 دی 1399 ساعت: 20:35 | مدت: 15 دقیقه

اشاره به حضور حضرت زهرا (س) در مسجد در حضور خلیفه وقت و در حضور اصحاب پیامبر(ص)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو