نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 دی 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

خویشتن داری و ارتباط آن با هوش
با حضور خانم دكتر زینت میرغفوریان(روانشناس) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو