نسخه آرشیو پخش آرشیو

دیده بان آرشیو برنامه ای

جمعه 17 بهمن 1399 ساعت: 20:05 | مدت: 25 دقیقه

شفافیت طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغوتحریم ها و صیانت از ملت ایران
كارشناس: مهناز رشیدی(كارشناس حقوق و اقتصاد)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو