نسخه آرشیو پخش آرشیو

با من ورق بزن آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 8 آبان 1399 ساعت: 11:00 | مدت: 10 دقیقه

معرفی كتاب حمله به عراق آنچه رسانه ها به شما نگفتند
تهیه كننده: سمانه شهبندی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو