نسخه آرشیو پخش آرشیو

تمام قد آرشیو برنامه ای

جمعه 15 اسفند 1399 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت

گفتگو با مفاخر و چهره های ماندگار ملی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو