نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیستان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 15 تیر 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

برگی از موسیقی اصیل ایرانی؛ موسیقی در دوران رنسانس ، انقلاب فرهنگ در اروپا، تازه ترین رویدادها و اخبار موسیقی، آلبوم باز وكیل آرش هژیر آزاد، پرده گردانی از نغمه آواز اصفهان به شور

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو