نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

بررسی رویدادهای سیاسی؛ بازتاب رسانه ای مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه
داوود گودرزی، حجت الاسلام نوروزی و حسن پور(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو