نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهیافت(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 6 مرداد 1400 ساعت: 21:05 | مدت: 55 دقیقه

طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی
با حضور مسئولین، كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو