نسخه آرشیو پخش آرشیو

فوریت های اقتصادی آرشیو برنامه ای

شنبه 2 مرداد 1400 ساعت: 09:05 | مدت: 50 دقیقه

برنامه فوریت های اقتصادی بستری است كاملا تخصصی در رابطه با درمان و رسیدگی كسب و كارهای آسیب دیده و بیمار به صورت فوری و در مدت زمان كوتاه توسط متخصصان امر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو