نسخه آرشیو پخش آرشیو

روی خط اقتصاد آرشیو برنامه ای

شنبه 2 مرداد 1400 ساعت: 18:05 | مدت: 45 دقیقه

تبیین بیانات مقام معظم رهبری (شعار سال 1400) بصورت موردی با استفاده از نظرات كارشناسان و تحلیل گران مسائل مهم اقتصادی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو