نسخه آرشیو پخش آرشیو

تابلوی صادرات آرشیو برنامه ای

یکشنبه 3 مرداد 1400 ساعت: 16:05 | مدت: 45 دقیقه

انعكاس ظرفیت های كالاهای صادراتی ایران در تولیدات داخلی به خارج از كشور و شناسایی بازار هدف

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو