نسخه آرشیو پخش آرشیو

شب آفتابی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 6 مرداد 1400 ساعت: 22:05 | مدت: 1 ساعت 50 دقیقه

بررسی موضوعات مختلف در حوزه كارآفرینی و خوداشتغالی
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو