نسخه آرشیو پخش آرشیو

عصر اقتصاد(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 2 مرداد 1400 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

اذان مغرب: 20:35 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی\r\n
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو