نسخه آرشیو پخش آرشیو

روی خط اقتصاد آرشیو برنامه ای

یکشنبه 3 مرداد 1400 ساعت: 18:05 | مدت: 45 دقیقه

تبیین بیانات مقام معظم رهبری (شعار سال 1400) بصورت موردی با استفاده از نظرات كارشناسان و تحلیل گران

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو