نسخه آرشیو پخش آرشیو

روز از نو(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 2 مرداد 1400 ساعت: 07:05 | مدت: 1 ساعت 35 دقیقه

اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان-\r\nتوصیه ها و رهنمودهای رهبر كبیر انقلاب(ره)\r\n
گفتگو با كارشناس اقتصادی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو