نسخه آرشیو پخش آرشیو

تیتر اقتصاد آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 6 مرداد 1400 ساعت: 18:05 | مدت: 45 دقیقه

بررسی مهمترین تیترهای خبری اقتصادی در هفته گذشته و تحلیل یكی از تیترها به عنوان موضوع هفته با مشاركت خبرنگاران و مردم\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو