نسخه آرشیو پخش آرشیو

هفت شنبه آرشیو برنامه ای

جمعه 8 مرداد 1400 ساعت: 10:05 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

برنامه یك مجله رادیویی شاد است كه برمبنای رویدادهای اقتصادی هفته به عنوان موضوعات كلی برنامه تهیه و تولید می شود

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو