نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهاجرت معكوس(تكرار) آرشیو برنامه ای

جمعه 8 مرداد 1400 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

گزارشی از دلایل مهاجرت كارآفرینان و فعالین اقتصادی از روستا به شهر
گفت و گو با كارآفرین

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو