نسخه آرشیو پخش آرشیو

بهارستان آرشیو برنامه ای

جمعه 8 مرداد 1400 ساعت: 15:05 | مدت: 40 دقیقه

اطلاع رسانی و پیگیری مهم ترین اخبار و مصوبات و رویدادهای اقتصادی مجلس

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو