نسخه آرشیو پخش آرشیو

ضرب سكه آرشیو برنامه ای

جمعه 8 مرداد 1400 ساعت: 19:05 | مدت: 55 دقیقه

كارآفرینی و حمایت از مشاغل خانگی با هدف كمك به تحقق اقتصاد مقاومتی و پاسخ به سوالات اقتصادی مخاطبان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو