نسخه آرشیو پخش آرشیو

نام آوران صنعت آرشیو برنامه ای

جمعه 15 مرداد 1400 ساعت: 08:00 | مدت: 50 دقیقه

گفتگو با بزرگان و پیشكسوتان در صنایع گوناگون

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو