نسخه آرشیو پخش آرشیو

صفحه دل آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه

محوریت این برنامه، شعر و ادبیات با بخش های شعر خوانی، مهمان، گفتگو درباره شعرا و مشاعره است\r\n
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو