نسخه آرشیو پخش آرشیو

آرام جان آرشیو برنامه ای

جمعه 19 شهریور 1400 ساعت: 07:00 | مدت: 30 دقیقه

ویژه برنامه ای در خصوص امام زمان (عج) كه با رویكرد امید و آگاهی و اخلاق و فرهنگ انتظار از جوانب مختلف به موضوع انتظار موعود می پردازد\r\n
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+ \r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو