نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرزمین من آرشیو برنامه ای

یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت: 12:45 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

انقراض سامانیان، هنر و معماری در دوران سامانیان، شرایط اجتماعی ایران در زمان تشكیل سلسله سامانیان\r\n اذان ظهر: 13:01 موذن: استاد محمد حسین سبزعلی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو