نسخه آرشیو پخش آرشیو

محله ما آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت: 11:00 | مدت: 40 دقیقه

مراجعه حضوری به محله ها و مناطق و بررسی مشكلات مردم و پیگیری و اخذ پاسخ از مسئولان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو