نسخه آرشیو پخش آرشیو

میان برنامه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت: 11:40 | مدت: 15 دقیقه

آیتم های پخش
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو