نسخه آرشیو پخش آرشیو

ادامه فرحزاد(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت: 18:30 | مدت: 25 دقیقه

سرگرم سازی و خلق لحظات مفرح و شاد برای عصر آخر هفته خانواده ها
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو