نسخه آرشیو پخش آرشیو

ادامه پارك پردیسان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت: 10:00 | مدت: 30 دقیقه

آشنایی با محیط زیست و روش های جلوگیری از تخریب آن
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو