نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرحزاد(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

سرگرم سازی و خلق لحظات مفرح و شاد برای خانواده ها - اذان مغرب به افق تهران: 19:28\r\n
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو